Tema: LETNO POROČANJE DOLOČENIH IN DRUGIH UPORABNIKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov

Drugi uporabniki morajo računovodske izkaze sestaviti pravilno in pošteno. Zato morajo pred njihovo sestavitvijo pregledati računovodske postavke glede razvrščanja, merjenja, upravičenosti in še česa. Pripraviti morajo še različne obračune, na primer obračun amortizacije in obračun obresti na dan bilance stanja, saj v zvezi s temi obračuni ne nastaja denarni tok in ne vplivajo na poslovni izid, vplivajo pa na konte stanja. Na koncu morajo opraviti še druga knjiženja za zaključevanje poslovnega leta, kot so prenos prihodkov in odhodkov, prejemkov in izdatkov ter poslovnega izida.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 24. 11. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS