Tema: LETNO POROČANJE DOLOČENIH IN DRUGIH UPORABNIKOV

Priprava in predložitev letnega poročila

Določeni in drugi uporabniki ob koncu koledarskega leta po stanju 31. decembra sklenejo obračunsko oziroma poslovno leto. Pripraviti morajo računovodske izkaze in pojasnila, poslovno poročilo in druga poročila, ki jih od njih zahtevajo predpisi. Poslovanje v končanem obdobju povzamejo z letnim poročilom, ki ga predložijo pristojnim institucijam.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 24. 11. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS