Tema: LETNO POROČANJE DOLOČENIH IN DRUGIH UPORABNIKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Za pravilne in poštene računovodske izkaze morajo določeni uporabniki pred njihovo sestavitvijo pregledati postavke glede razvrščanja, merjenja, upravičenosti in še česa. Pred knjiženjem morajo opraviti še zadnje obračune amortizacije, proizvodnje in obresti. Na koncu pa morajo opraviti še druga knjiženja za zaključevanje poslovnega leta in pripraviti podatke za sestavitev poslovnega izida po načelu denarnega toka.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 24. 11. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS