Začetek zaključevanja leta

Leto 2012 se poslavlja. Računovodje se s koncem leta začnemo ogrevati in pripravljati na najbolj naporno obdobje, ki sledi novoletnim zabavam. Nekateri že konec februarja, večina pa konec marca poročamo o preteklem letu.

Mag. Matjaž Prusnik
Datum objave: 29. 11. 2012

Pripravam na letno poročilo v reviji IKS vsako leto namenimo veliko pozornosti, saj je računovodsko zaključevanje poslovnega leta zahtevno opravilo in pomemben mejnik med starim in novim. Ker nekatere vsebine letnih poročil in postopki njihove priprave niso pri vseh zavezancih enaki, sestavke vedno združimo po vrstah organizacij, za katere poročila pripravljamo. V preteklih letih smo jih objavljali januarja, ko smo dvojno številko revije 1–2 namenili gospodarstvu, številko 3 pa negospodarstvu.

Letos smo se prilagodili vašim pričakovanjem in potrebam tudi s spremembo ritma izhajanja revije IKS. Po novem izhaja vsak mesec, s tem pa se spreminja tudi uvrščanje vsebin v zvezi z zaključnim računom v posamezne številke. Že tole številko namenjamo zaključevanju poslovnega leta javnega dela negospodarstva. Tako kot v preteklih letih smo na enem mestu zbrali zanj veljavna računovodska in davčna pravila ter ponazorili postopke priprave poročil in izkazov. Številka 1/13, ki izide konec decembra, bo namenjena letnemu poročanju v gospodarstvu, številka 2/13 pa letnemu poročanju zasebnega dela negospodarstva. V tej številki uvajamo še eno novost. Upoštevali smo vašo željo in del vsebin, ki jih obnovimo vsako leto, preselili na našo spletno stran. Tam boste našli obsežne zglede k nekaterim sestavkom.

Čeprav so priprave na zaključni račun javnega dela negospodarstva, tako imenovanih EKN-jevcev, glavna tema tokratne številke, del prostora namenjamo tudi drugim temam. Pišemo o sprejetih in še pričakovanih spremembah zakona o DDV ter o obdavčitvi finančnih storitev. Kmalu na svidenje, saj prva številka novega leta izide že decembra.

IKS 12/ 2012


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS