Tema: LETNO POROČANJE UPORABNIKOV EKN

Bilanca stanja uporabnikov EKN

Predstavljamo praktične napotke za izpolnitev postavk bilance stanja določenih in drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta. Pri vsebini posameznih bilančnih postavk so med določenimi in drugimi uporabniki razlike, obrazec za leto 2012 pa je enak lanskemu.

Vera Zupančič, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 29. 11. 2012


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS