Carinski postopek izvoza blaga

Kadar blago prehaja zunanjo mejo Evropske unije, govorimo o uvozu oziroma izvozu. Blago je pri tem podvrženo uvoznim oziroma izvoznim carinskim postopkom. V seriji člankov bomo predstavili pravila posameznih carinskih postopkov. Opisali bomo obveznosti, pravice in dolžnosti carinskega organa in posamezne stranke v postopku. Začenjamo z izvoznim carinskim postopkom, ki po carinski definiciji pomeni (dokončni) iznos blaga iz carinskega območja EU.

Andreja Kostelec, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 29. 11. 2012


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS