Tema: LETNO POROČANJE UPORABNIKOV EKN

Poročanje ob zaključku poslovnega leta

Leto je naokoli, zato morajo uporabniki enotnega kontnega načrta zaključiti poslovno leto 2012. Opraviti morajo postopke zaključevanja računovodskih postavk, priprave podatkov za letno poročilo, dokončnega obračuna odbitnega deleža pri DDV, obračuna davka od dohodkov pravnih oseb in še kaj. Najbolj pomembno pa je, da pravilno in pravočasno poročajo institucijam, določenim z zakoni in drugimi predpisi.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 29. 11. 2012


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS