Tema: LETNO POROČANJE UPORABNIKOV EKN

Kako premoženjsko bilanco sestavijo uporabniki EKN?

Proračunski uporabniki EKN morajo sestaviti premoženjsko bilanco. Ta računovodski izkaz, po vsebini enak bilanci stanja, je namenjen predstavitvi podatkov o stvarnem in finančnem premoženju države in občin ter obveznosti države in občin do drugih domačih in tujih subjektov.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 29. 11. 2012


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS