Tema: LETNO POROČANJE UPORABNIKOV EKN

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov EKN

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ugotavljajo in razčlenjujejo prihodke in odhodke v skladu z Zakonom o računovodstvu. Pri pripravi izkazov izhajajo iz podatkov v poslovnih knjigah, v katerih evidentirajo poslovne dogodke po načelu denarnega toka.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 29. 11. 2012 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS