Priprave na davčni obračun v gospodarstvu

Pred končnim obračunom davka od dohodkov pravnih oseb moramo biti prepričani, da je knjigovodsko stanje sredstev in obveznosti usklajeno z dejanskim stanjem in da so poknjižene morebitne razlike med njima. Nato posebej skrbno preverimo vse, kar vpliva na davčno osnovo. Pregledamo posamezne računovodske kategorije, izkazane v bilanci stanja, ter z njimi povezane prihodke in odhodke. Predstavljamo nekaj takih, ki pomembno vplivajo na davčno osnovo in o katerih se je v zadnjem času več govorilo oziroma pisalo.

Romana Hieng, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 29. 11. 2012


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS