Kdaj je zavezanec lahko solidarno odgovoren za plačilo DDV

Davčni organ ima za primere izogibanja plačilu DDV na voljo več mehanizmov. Eden od teh je institut solidarne odgovornosti. Za solidarnega dolžnika lahko z odločbo določi davčnega zavezanca, ki ni primarni plačnik DDV. Vendar mora dokazati, da je zavezanec vedel oziroma bi moral vedeti, da sodeluje pri transakcijah, katerih namen je izogibanje plačilu DDV. Od uveljavitve tega instituta v Sloveniji leta 2010 so o njem večkrat odločala tudi slovenska sodišča.

mag. Mojca Zupančič
Datum objave: 27. 04. 2023 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS