Zahtevnejši primeri merjenja nepremičnin po pošteni vrednosti – računovodska in davčna obravnava

Organizacija lahko razvrsti nepremičnine v različne postavke bilance stanja. A to ne pomeni, da ima pri tem prosto izbiro. Razvrstitev opravi glede na namen rabe in pri tem upošteva pravila računovodskih standardov. Razvrstitev ima za posledico različen način merjenja nepremičnine. Poslovni dogodki, ki nastajajo s takšno nepremičnino, pa imajo, še posebej ko organizacija izbere model merjenja po pošteni vrednosti, različne učinke pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb.

mag. Andreja Mušič
Datum objave: 27. 04. 2023 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS