Knjiženje izrednega odpisa opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev v javnem sektorju

Organizacije v javnem sektorju morajo pri knjiženju izrednega odpisa opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev paziti na način zmanjševanja njihove knjigovodske vrednosti, ki je lahko v breme odhodkov ali v breme vira. Poznati morajo tudi razliko med sredstvom, ki je razporejeno za prodajo, in trajno neuporabnim sredstvom.

mag. Jana Trbižan
Datum objave: 27. 04. 2023 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS