Spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

Potrjevanje računov prek davčnih blagajn pri nepridobitnih organizacijah in tistih, ki so pri poslovanju oproščene plačila DDV, je prineslo vrsto težav. Zato so bile s spremembo pravilnika določene nove skupine zavezancev, ki jim pri prodaji blaga in storitev ni treba izdati računa. Potrebne so bile tudi spremembe pravilnika, ki obravnavajo evidentiranje pri uvozu plačanega DDV zaradi možnosti obračuna DDV po načelu samoobdavčitve. Poleg teh dveh novosti so bile dopolnjene še druge določbe, vnesenih pa je bilo tudi nekaj redakcijskih popravkov.

Nuša Zalokar, univ. dipl. prav.
Datum objave: 28. 07. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS