Zaloge trgovskega blaga pri uporabnikih EKN

Uporabniki EKN se srečajo z zalogami blaga vedno, kadar v svojih prostorih prodajajo tuje proizvode. Ne glede na to, ali te proizvode prodajajo v svojem imenu za svoj ali tuj račun, morajo upoštevati nekatera računovodska pravila. Če prevzamejo blago in tveganje v zvezi z njegovo prodajo, morajo izkazovati ustrezno vrednotene zaloge ter lastne prihodke in odhodke pri prodaji. Če pa tveganja ne prevzamejo, morajo lastniku blaga dostaviti ustrezne podatke za izkazovanje prihodkov in odhodkov pri njem.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 28. 07. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS