Obravnava terjatev pri določenih in drugih uporabnikih

Določeni in drugi uporabniki praviloma obravnavajo terjatve enako kot druge vrste pravnih oseb, specifično pa je njihovo vrednotenje po začetnem pripoznanju in izkazovanje v povezavi s prihodki. Določeni uporabniki kot protiknjižbo terjatev izkazujejo posamezne vrste prihodkov, lahko tudi odloženih prihodkov. Drugi uporabniki pa za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali prejemki iz prodaje šele ob plačilu, priznajo ustrezni konto neplačanih prihodkov. Določeni uporabniki terjatve slabijo in izkazujejo s popravkom vrednosti, drugi uporabniki pa za odpis terjatev zmanjšajo ustrezno obveznost do virov teh sredstev.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 28. 07. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS