Komisijska in konsignacijska prodaja

Organizacija, ko gre za prodajo, prihodke pripozna po pošteni vrednosti prejetih nadomestil ali terjatev. Pri komisijski in konsignacijski prodaji pa je temeljno vprašanje, ali komisionar ali konsignatar deluje kot zastopnik in prihodke pripoznava zgolj v velikosti dogovorjene provizije. Zneski, ki jih organizacija zbere v korist tretjih, namreč niso prihodki. Zastopnik, kot ga določajo računovodski standardi, pripozna prihodke le v velikosti provizije, do katere je upravičen.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 28. 07. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS