Opredelitev dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti v javnih zavodih

Javni zavodi opravljajo javno službo. Katero in kako, določi ustanovitelj, ki obenem odloči tudi, ali lahko javni zavod opravlja gospodarsko dejavnost, to je dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu. Posledica take odločitve je ločeno izkazovanje prihodkov, odhodkov in poslovnega izida posameznih dejavnosti. Javni zavod mora namreč ustanoviteljevi odločitvi slediti tudi pri pripravi računovodskih izkazov.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 28. 07. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS