Obdavčitev skritih rezerv v družbah

Skrite rezerve so obdavčene ob prenehanju in ob statusnem preoblikovanju družb. Ob prenehanju jih mora družba vključiti v obračun davčnega odtegljaja, ob statusnem preoblikovanju pa v davčni obračun. Če so izpolnjeni predpisani pogoji, so skrite rezerve v obeh primerih neobdavčene.

Romana Hieng, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 28. 07. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS