Uskladitev notranjih pravilnikov z novimi SRS

Organizacije so z uvedbo novih SRS morale prilagoditi tudi svoje notranje akte. S spremembo SRS so se v organizacijah namreč spremenile računovodske usmeritve. Čeprav v strokovni javnosti ni jasnega odgovora, ali so notranji pravilniki sploh potrebni, pa zagotovo koristijo prav zaposlenim in poslovodstvu. Organizacije, ki tega še niso storile, bodo morale spremeniti, dopolniti in popraviti pravilnike o računovodstvu. Obseg sprememb pa je odvisen od tega, katere računovodske usmeritve so uporabljale do zdaj.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 28. 07. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS