Računovodsko obravnavanje pospravljenih kmetijskih pridelkov

Dilema kmečkih gospodinjstev je knjiženje pospravljenih kmetijskih pridelkov, ki niso namenjeni prodaji, ampak lastni uporabi. Teh pridelkov po strokovni razlagi Odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij pri Slovenskem inštitutu za revizijo kmečka gospodinjstva ne pripoznavajo kot sredstva in prihodke.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS