Tema: LETNO POROČANJE ZA GOSPODARSTVO

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve sestavljajo vnaprej plačani stroški in odhodki ter prehodno nezaračunani prihodki. So terjatve v širšem pomenu, saj se razlikujejo tako od denarnih sredstev kot od stvari. Mednje spadajo kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki, kratkoročno nezaračunani prihodki, vrednotnice in DDV od prejetih predujmov.

Dr. Stanko Koželj
Datum objave: 01. 01. 2014


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS