Tema: LETNO POROČANJE ZA GOSPODARSTVO

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve določa SRS 12. So dolgovi v širšem pomenu, saj se v vsakem primeru razlikujejo od kapitala kot obveznosti do lastnikov podjetja.

Dr. Stanko Koželj
Datum objave: 01. 01. 2014


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS