Tema: LETNO POROČANJE ZA GOSPODARSTVO

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Rezervacije so sedanja obveznost, katere čas in/ali znesek poravnave sta negotova. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve pa so odloženi prihodki, ki bodo v obdobju, daljšem od leta dni, pokrili predvidene odhodke.

Dr. Stanko Koželj
Datum objave: 01. 01. 2014


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS