Obveznost plačila DDV, ker je izkazan na računu, ob upoštevanju novejše sodne prakse

Med plačniki davka v sistemu DDV je tudi oseba, ki DDV izkaže na računu. Namen te določbe je odpraviti nevarnost izgube davčnih prihodkov. Do te bi denimo prišlo, če bi nekdo zaračunal DDV in ga ne bi vplačal v proračun, prejemnik njegovega računa pa bi DDV z računa uveljavljal kot odbitnega. Ko je DDV, ki je zaračunan in mora zaradi tega biti vplačan v proračun, obračunan narobe oziroma neupravičeno, mora davčni organ omogočiti njegov popravek, vendar lahko pri tem postavi tudi nekatere pogoje.

mag. Mojca Zupančič
Datum objave: 23. 02. 2023 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS