Izvoz blaga in pogoji za oprostitev DDV

Izvoz blaga je oproščen plačila DDV, vendar mora biti izpolnjenih kar nekaj pogojev. Opravljena mora biti dobava blaga, kar pomeni, da mora biti pravica do razpolaganja z blagom kot lastnik prenesena z dobavitelja na kupca. Dobavitelj mora davčnemu organu tudi dokazati, da je bilo blago poslano oziroma odpeljano s carinskega območja EU.

Andreja Kostelec, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 23. 02. 2023 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS