Spremembe pri obdavčitvi nepridobitnih prihodkov lekarn

Za lekarne, ki so organizirane kot javni zavod, od leta 2022 veljajo omejitve pri izvzemu prihodkov in pripadajočih odhodkov, povezanih z določenimi sredstvi, iz davčne osnove za davek od dohodkov pravnih oseb. To se nanaša na sredstva za opravljanje javne službe iz javnofinančnih virov in na namenska javna sredstva. Ta smejo izvzeti iz davčne osnove, če znaša obveznost za davek od dohodkov pravnih oseb iz teh dveh virov v zaporednih treh letih največ 200.000 EUR. Presežnega dela pa ne smejo izvzeti.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 23. 02. 2023 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS