Potrjevanje računovodskih izkazov v javnem sektorju pred oddajo Ajpesu

Pri organizacijah javnega sektorja se pogosto pojavi dilema, ali mora organ nadzora letno poročilo, ki vključuje poslovno in računovodsko poročilo, pred predložitvijo Ajpesu potrditi oziroma odobriti. Oddati ga morajo namreč do konca februarja tekočega leta za preteklo poslovno leto. Zato zahteva po potrjevanju še skrajšuje roke, ki jih ima računovodja za zaključevanje leta.

mag. Andreja Mušič
Datum objave: 23. 02. 2023 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS