Knjiženje davčnega odtegljaja

Knjiženje davčnega odtegljaja že več let buri duhove. A težava v osnovi ni računovodska, pač pa davčna. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb namreč organizaciji vedno ne omogoča, da odtegnjeni davek uveljavi. Tista, ki mora davek odtegniti, to vedno počne v imenu in za račun druge organizacije. Je le plačnik davka, ne pa tudi davčni zavezanec. To pa je organizacija, ki v tujini prejema dohodke. Ta odtegnjenega davka ne sme ponetirati z osnovnim poslom, v zvezi s katerim je bil obračunan davčni odtegljaj.

Potrjevanje računovodskih izkazov v javnem sektorju pred oddajo Ajpesu

Pri organizacijah javnega sektorja se pogosto pojavi dilema, ali mora organ nadzora letno poročilo, ki vključuje poslovno in računovodsko poročilo, pred predložitvijo Ajpesu potrditi oziroma odobriti. Oddati ga morajo namreč do konca februarja tekočega leta za preteklo poslovno leto. Zato zahteva po potrjevanju še skrajšuje roke, ki jih ima računovodja za zaključevanje leta.

Kako se pripraviti na revizijo računovodskih izkazov v javnem zdravstvenem zavodu

Javni zdravstveni zavodi bodo morali revidirati računovodske izkaze. Z revidiranjem lahko začnejo za poslovno leto 2022, najkasneje pa za poslovno leto 2023. Med zavodi ostaja še kar nekaj nejasnosti, kako se tega ustrezno lotiti. Ne glede na to, kdaj bodo javni zdravstveni zavodi začeli revizijo računovodskih izkazov, pa je pomembno, da se nanjo začnejo pripravljati čim prej.

Obračun in knjiženje dela vajencev, dijakov in študentov na obvezni delovni praksi

Vajeništvo in obvezna delovna praksa sta sestavna dela izobraževanja dijakov in študentov. Pri tem morajo delodajalci slediti delovnopravnim predpisom, s katerimi so urejene medsebojne pravice in obveznosti. Upoštevati pa morajo tudi davčne predpise, ki določajo, kako so obdavčeni ti dohodki.

IKS 03/2023


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS