Vrste popravkov obrazcev REK-1

Izplačevalec, ki je v obračunu davčnega odtegljaja naredil napako, lahko to popravi. A pri tem mora uporabiti ustrezno vrsto popravka tega obračuna. Način popravka je odvisen tudi od tega, ali se izplačevalcu davčna obveznost poveča ali zmanjša. Če odda obrazec REK-1 po postopku samoprijave, ne more biti kaznovan zaradi prekrška. Pri tem mora upoštevati pogoje, ki veljajo za ta način popravka.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 24. 06. 2021 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS