Računovodenje skupnih dogovorov

Skupni dogovor niso nujno le tisti dogodki, kjer dve organizaciji ustanovita novo in imata v njej vsaka polovico glasovalnih pravic. Nujni pogoj za to pa je, da stranke sklenejo pogodbeni sporazum, ki jim zagotavlja skupno obvladovanje. V njem se dogovorijo o vseh odločitvah glede pomembnih dejavnosti skupnega dogovora. Šele nato ga stranka razvrsti. To pa vpliva na računovodsko pripoznanje v poslovnih knjigah stranke, to je organizacije, ki skupni dogovor soobvladuje.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 24. 06. 2021 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS