Zaračunavanje obratovalnih stroškov z vidika DDV

Obratovalne stroške zaračunavajo najemodajalci najemnikom v zvezi z nepremičnino, ki je predmet najema. Njihova obravnava v sistemu DDV je odvisna predvsem od tega, ali jih skupaj z zaračunano najemnino lahko obravnavamo kot enotno dobavo ali ne. Slednje pa je odvisno od dogovora med najemodajalcem in najemnikom. Kadar obratovalne stroške zaračunava upravnik, ti ne predstavljajo prometa, ki bi bil pri upravniku predmet DDV.

Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 24. 06. 2021 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS