Nova pravila pri prodaji blaga in storitev končnim potrošnikom znotraj EU

Spremembe obračunavanja DDV pri e-trgovanju bodo v letu 2021 vendarle uveljavljene. Nova pravila bodo veljala pri prodaji blaga na daljavo končnim potrošnikom in pri storitvah, ki so končnim potrošnikom opravljene v drugih državah članicah EU. Čeprav poenostavljajo poslovanje, pa od davčnih zavezancev zahtevajo dokaj natančno vodenje evidenc, ki naj bi omogočale nadzor nad pravilnostjo obračunavanja DDV.

mag. Mojca Zupančič
Datum objave: 24. 06. 2021 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS