Ključni poudarki pri novonastalih subjektih javnega interesa

Družbe z omejeno odgovornostjo, ki so po novem postale subjekti javnega interesa, bodo v letu 2021 pozornost usmerile v odnose z nadzornim svetom in revizijsko komisijo. Srečale se bodo tudi z bolj formaliziranimi postopki pri imenovanju revizorja, potrjevanju letnega poročila in na drugih področjih, ki zahtevajo proaktivni pristop. Tako se bodo izognile zapletom, še posebej tistim, katerih posledica bi bilo lahko neupoštevanje zakonskih rokov.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 24. 06. 2021 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS