Kako so obdavčeni drugi dohodki iz zaposlitve

Taki dohodki spadajo med dohodke iz zaposlitve. Druge dohodke iz zaposlitve na eni strani dalje ločimo še na dohodke iz opravljanja dela in storitev, ki jih prejemnik ne doseže v delovnem razmerju ali razmerju, ki se obdavči enako kot dohodki iz delovnega razmerja, pa tudi ne v okviru opravljanja dejavnosti. Obdavčeni so drugače kot tisti iz delovnega razmerja, zato je za pravilno obdavčitev dobro poznati njihove značilnosti.

Oprostitev DDV pri socialnovarstvenih storitvah

DDV so oproščene socialnovarstvene storitve in z njimi neposredno povezane dobave blaga. Izvajalci teh dobav so javni in zasebni zavodi, koncesionarji in nekatere nepridobitne organizacije. Zveza RFR opaža, da se tudi na tem področju oprostitev DDV uveljavlja preširoko in zato v nekaterih primerih neskladno z zakonodajo.

Ureditev nagrajevanja poslovne uspešnosti

Podjetja, ki so poslovno leto zaključila uspešno, lahko izplačajo del plače za poslovno uspešnost pod davčno ugodnejšimi pogoji. Zakonodajalec je omogočil, da bodo delavci po novem prejeli večji neto znesek, saj je del plače za poslovno uspešnost izvzet iz plačila dohodnine. Vendar mora biti del plače za poslovno uspešnost opredeljen v kolektivni pogodbi ali splošnem aktu delodajalca.

Obračun DDV ob odtujitvi rabljenega prevoznega sredstva

Zavezanci morajo ob prodaji prevoznega sredstva, ki so ga sami uporabljali, pravilno obračunati DDV. Pogosto so v dvomu, kako to narediti, saj je obračun DDV odvisen od načina odbitka DDV. Dodatno zmedo je povzročilo še Fursovo pojasnilo, po katerem smejo ob prodaji rabljenega osnovnega sredstva vsi zavezanci obračunavati DDV po posebni ureditvi, ki velja za obdavčljive preprodajalce.

Dokazovanje v davčnih postopkih

V davčnih postopkih nosita breme dokazovanja oba, davčni zavezanec in davčni organ. Obrnjeno dokazno breme, ko mora zatrjevano dokazati le davčni zavezanec, pa velja le za zakonsko predpisane primere, kot je obdavčitev na podlagi cenitve davčne osnove. Za dokazovanje se uporabljajo listine, poslovne knjige in evidence, lahko pa tudi druga dokazna sredstva.

IKS 06/ 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS