Oprostitev DDV pri socialnovarstvenih storitvah

DDV so oproščene socialnovarstvene storitve in z njimi neposredno povezane dobave blaga. Izvajalci teh dobav so javni in zasebni zavodi, koncesionarji in nekatere nepridobitne organizacije. Zveza RFR opaža, da se tudi na tem področju oprostitev DDV uveljavlja preširoko in zato v nekaterih primerih neskladno z zakonodajo.

mag. Mojca Zupančič
Datum objave: 25. 05. 2017 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS