Tema:

60 let Zveze RFR

Vedno mlajša 60-letnica

Pri 60. letu naj bi se življenje umirilo, a to ne velja za Zvezo RFR. Tako mladostna, kot je zdaj, še ni bila. V zadnjih letih v podjetje vstopajo mlajši kadri, pomlajuje pa se tudi z digitalizacijo. V preteklih štirih letih, torej od prvih Dnevov računovodij, je dobila novo spletno podobo (www.zvezarfr.si), spletno Zbirko predpisov, mobilno aplikacijo in digitalno revijo IKS. Pomemben korak je naredila tudi na področju razvoja stroke, saj je pobudnica Odbora za poenotenje računovodske poklicne skupine. Odbor je bil ustanovljen, da bi spodbujal strokovno usposobljenost poklicne skupine, krepil poklicno etiko v računovodski stroki in izboljšal javno podobo poklicne skupine. Prav poklicna skupina, register in certificiranje pa so bili tema letošnje okrogle mize v sklopu Dnevov računovodij.

VSI NASLOVI IZ TE TEME

Prvi spomini na Zvezo RFR

Zveza RFR je rojstni dan proslavila tudi na slavnostni večerji. Po uvodnem nagovoru predsednika Zveze RFR dr. Stanka Koželja, je nekaj besed spregovoril tudi dr. Marko Hočevar, profesor na Katedri za računovodstvo in revizijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in eden od predstavnikov Odbora za poenotenje računovodske poklicne skupine. Z njim smo po Dnevih računovodij opravili kratek pogovor.

Sodelovanje med pooblaščenimi revizorji in pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti

Zveza RFR na Dnevih računovodij vsako leto nagradi štiri najboljše magistrske naloge s področja računovodstva, financ in revizije. Magistrska naloga z naslovom Sodelovanje med pooblaščenimi revizorji in pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti je ena od nagrajenih najboljših magistrskih nalog. Avtorica je v nalogi preučevala sodelovanje med revizorji in ocenjevalci vrednosti v praksi ter njegove učinke. Raziskovala je, na kakšen način in kako pogosto ti strokovnjaki sodelujejo, in preučevala, koliko je tako sodelovanje potrebno.

IKS 06/ 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS