Dokazovanje v davčnih postopkih

V davčnih postopkih nosita breme dokazovanja oba, davčni zavezanec in davčni organ. Obrnjeno dokazno breme, ko mora zatrjevano dokazati le davčni zavezanec, pa velja le za zakonsko predpisane primere, kot je obdavčitev na podlagi cenitve davčne osnove. Za dokazovanje se uporabljajo listine, poslovne knjige in evidence, lahko pa tudi druga dokazna sredstva.

Mojca Šircelj, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 25. 05. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS