Prispevki od pogodbenih del v tujini

Slovenski davčni rezidenti prejemajo tudi dohodke iz pogodbenih del iz drugih držav EU. Te dohodke morajo napovedati v Sloveniji. Če zanje velja slovenska zakonodaja za socialno zavarovanje, morajo plačati tudi prispevke za socialno varnost. V nasprotnem primeru pa morajo zavarovanje v tujini dokazati s potrdilom A1 oziroma drugim potrdilom.

Regres za letni dopust

Delodajalec mora delavcu vsako leto do 1. julija izplačati regres za letni dopust. Izplača ga v denarju in najmanj v znesku minimalne plače. Izjemoma je plačilo lahko tudi v nedenarni obliki, če to dovoljuje kolektivna pogodba dejavnosti. Kadar delavec dela krajši delovni čas ali se je zaposlil med letom oziroma prekinil delo, je upravičen do sorazmernega dela regresa. Izjema je delo za krajši delovni čas, ki uživa posebne pravice.

Oprostitev DDV pri storitvah za plovila, ki plujejo po odprtem morju

V zadnjih mesecih je na tem področju prišlo do dveh pomembnih sprememb. Davčni zavezanci so z objavo sprememb Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost najprej dobili novo, natančnejšo opredelitev plovil za plovbo na odprtem morju, na katero je vezana oprostitev DDV. Drugo spremembo pa prinaša sodba Sodišča EU. V njej je na presenečenje številnih mogoče prebrati, da so DDV oproščene tudi storitve za potrebe obravnavanih plovil, čeprav niso zaračunane neposredno ladjarju.

Odbitek DDV ob zmanjšani poslovni aktivnosti

Do zmanjšanja poslovne aktivnosti davčnega zavezanca ali celo do začasne prekinitve dejavnosti lahko pride iz različnih razlogov. V takih obdobjih zavezancem pravica do odbitka DDV ne ugasne. Tudi v obdobju začasnega nedelovanja zavezanec namreč prejema račune. DDV po teh računih je na splošno odbiten, razen če je odbitek uveljavljen z goljufivim namenom, kar pa mora biti dokazano na objektivnih okoliščinah posameznega primera.

Nova konvencija z Japonsko

Slovenija je pred nedavnim sklenila konvencijo z Japonsko. Še posebno zanimiva je zato, ker vsebuje kar nekaj določb, ki odstopajo od vzorčne konvencije OECD. Poleg tega je za obdavčitev dobička podjetja uporabljen nov način, ki mu večina slovenskih konvencij še ne sledi. Čeprav se omenjena konvencija še ne uporablja, pa je prav, da se zavezanci z njenimi določbami seznanijo vnaprej in po potrebi prilagodijo svoje poslovanje.

Priprava na davčni inšpekcijski nadzor

Davčni organ pri izbiri zavezancev za nadzor upošteva zlasti, kako velikost davka vpliva na javne finance in da so vsi enakomerno inšpekcijsko nadzirani. Tako izbrani davčni zavezanci kot inšpektor se na davčni inšpekcijski nadzor lahko vnaprej pripravijo. To pri inšpektorju lahko namreč občutno skrajša postopek, priprava davčnih zavezancev pa olajša uveljavljanje njihovih pravic v postopku.

IKS 07/ 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS