Tema:

DNEVI RAČUNOVODIJ

Digitalizacija odpravlja rutino in prinaša več časa za strokovnejše delo

Zveza RFR je že šesto leto organizirala osrednji strokovni dogodek na področjih računovodstva, davščin in financ – Dneve računovodij. Na dvodnevnem srečanju v Portorožu, na katerem se je zbralo več kot 500 udeležencev, je bilo največ pozornosti namenjene vprašanju, kako bo digitalizacija spremenila vsakodnevno delo računovodij.

20 let od uvedbe DDV

Letos mineva 20 let od uvedbe DDV v Sloveniji. V tem obdobju se je sistem obračunavanja DDV iz enostavnega spremenil v precej zapletenega. Kljub stalnim naporom evropskega zakonodajalca, da bi poenostavil obračunavanja DDV z zmanjševanjem administrativnih opravil, pa je pri tem davku vedno več izjem in odstopanj od osnovnih pravil. Vse to zmanjšuje preglednost sistema obdavčitve in lahko nepoznavalca hitro pripelje do napačne davčne obravnave.

Dejavniki vključevanja poslovodnega računovodstva v strateško odločanje podjetja

Zveza RFR na Dnevih računovodij vsako leto nagradi štiri najboljše magistrske naloge s področij računovodstva, financ in revizije. Magistrska naloga z naslovom Dejavniki vključevanja poslovodnega računovodstva v strateško odločanje podjetja je ena od nagrajenih. Avtorica je v njej preučevala vpliv organizacijske strukture, usposobljenosti oziroma izobraženosti poslovodnih računovodij, zaupanja odločevalcev v poslovodno računovodstvo in delovnih izkušenj poslovodnih računovodij.

AKTUALNA ŠTEVILKA


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS