Knjiženje prejetih in danih popustov

Kaj je verodostojna listina za knjiženje pri prejetih in danih popustih, v praksi ostaja težava. Je to račun, dobropis ali morda kaj drugega? Verodostojnost listine je bolj povezana s problematiko pravilnosti obračunavanja DDV in s tem povezanimi zahtevami po izdaji dokumentov kot pa z računovodsko obravnavo. Za pripoznavanje prejetih in danih popustov v poslovnih knjigah organizacija dobropisa namreč sploh ne potrebuje. Verodostojna listina je dogovor, ki je sklenjen s kupcem. Ta pa je lahko pisni ali ustni.

Izračun efektivnega delovnega časa in obračun dnevnic na službeni poti v javnem sektorju

Pri napotitvi delavcev na službeno pot po Sloveniji ali v tujino morajo uporabniki glede pravic in obveznosti slediti kolektivni pogodbi za dejavnost. Zlasti morajo biti pozorni na ustrezno upoštevanje efektivnega delovnega časa uslužbenca na službeni poti in izračun dnevnic kot povračila stroška za prehrano. Pri obračunu je tudi pomembno, da upoštevajo zmanjšanje dnevnice za zagotovljene obroke, pa tudi njeno obdavčitev.

Varnostno kopiranje računovodskih podatkov organizacije

Poslovne knjige in v njih vsebovani računovodski podatki se najpogosteje vodijo v elektronski obliki. Zato mora organizacija poskrbeti za njihovo varnost s tem, da jih dovolj pogosto kopira in kopijo shrani na različne fizične nosilce ali v oblak. Organizacija mora vedeti, kako pogosto, na kakšen način in na kateri nosilec se podatki varnostno kopirajo. Pri hrambi varnostnih kopij je pomembno tudi varstvo osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti.

AKTUALNA ŠTEVILKA


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS