Novi obvezni prispevek za zdravstveno zavarovanje v praksi

Od dohodkov iz delovnega razmerja za januar 2024 in vseh naslednjih bo moral delodajalec odtegovati nov, dodatni obvezni prispevek za zdravstveno zavarovanje. Do prve uskladitve bo znašal 35 EUR mesečno, bremenil pa bo zavarovanca, torej zaposlenega.

Pomembne omejitve pri izplačilu za poslovno uspešnost

Delovnopravni in davčni vidik izplačil za poslovno uspešnost sta bila v reviji IKS že obravnavana. Tokrat so podrobneje predstavljeni kriteriji, ki dopuščajo izplačilo takšne nagrade. Pri tem bodo morali biti zavezanci v naslednjem obdobju še posebej pozorni na interventno zakonodajo, zaradi katere v letu 2023 tovrstna izplačila niso združljiva s prejeto državno pomočjo.

Spremembe Zakona o delovnih razmerjih

Spremembe Zakona o delovnih razmerjih prinašajo nove pravice oskrbovalcem in delavcem, ki so žrtve nasilja v družini, pa tudi pravico do odklopa. Nekatere že obstoječe institute pa novela le dopolnjuje ali spreminja. Med njimi so nove obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi, daljše obdobje za prenos neizrabljenega letnega dopusta in drugi.

Usmeritve in opozorila pri prodaji in nakupu uvoženega blaga prek ureditve uvozni VEM

Pri prodaji na daljavo iz tretjih držav ali s tretjih ozemelj uvoženega blaga v vrednosti pošiljke do 150 EUR lahko dobavitelji za prijavo in plačilo DDV uporabijo posebno ureditev uvozni VEM. Po več kot dveh letih je v Sloveniji možnost registracije izkoristila le peščica dobaviteljev, hkrati pa imajo s to ureditvijo veliko težav prejemniki blaga. Ob tem so mnogi spregledali, da je ta ureditev namenjena le prodaji na daljavo končnim potrošnikom, ne pa tudi davčnim zavezancem.

Pravila DDV pri spletnem trgovanju

Spletno trgovanje ali spletna prodaja blaga in storitev v zadnjih letih skokovito narašča in temu se mora prilagajati tudi davčna zakonodaja. Pravila obračunavanja DDV pri spletnem trgovanju so se nazadnje spremenila julija 2021. V prihodnjih letih pa se obetajo še nove spremembe. Ne glede na omenjeno pa se v praksi pogosto dogaja, da osebe, ki se začnejo ukvarjati s spletno prodajo, ne poznajo obveznosti, ki jim jih nalagajo predpisi o DDV.

Kako povezane osebe določijo tržno ceno

Pri določanju transfernih cen med povezanimi osebami se uporablja neodvisno tržno načelo. Transakcije morajo biti za namene davka od dohodkov pravnih oseb izkazane ob upoštevanju tega načela. Prihodki morajo biti izkazani najmanj z upoštevanjem primerljivih tržnih cen. Odhodki pa ne smejo presegati tistih, ki jih zavezanec izračuna po primerljivih tržnih cenah.

Najpogostejše napake pri sklepanju posojilnih pogodb

Iz prakse je razvidno, da so posojilne pogodbe pogosto pomanjkljive. Nekaterim manjkajo dogovori, kako se posojilo obrestuje, kdaj ga je treba vrniti in ali v enkratnem znesku ali postopoma. Druge se nanašajo na posojila, katerih rok za vračilo je potekel. Zaradi tega imajo zavezanci težave tudi na davčnem področju in se soočajo s tem, da davčni organ nevrnjena posojila oziroma neplačane obresti prekvalificira v obdavčljiv dohodek.

Tujci in pridobitev ID-številke za DDV v Sloveniji

Tujci, ki v Sloveniji opravljajo z DDV obdavčljive promete, morajo v Sloveniji obračunavati DDV. Pri tem ni pomembno, ali imajo v Sloveniji registrirano podružnico ali izpolnjujejo pogoj za obstoj poslovne enote. Če imajo podružnico in ima ta ID-številko za DDV, to številko uporabijo za poravnavo svojih obveznosti iz naslova DDV. Sicer pa imajo dve možnosti – lahko se identificirajo za namene DDV ali pa svoje obveznosti glede DDV v Sloveniji poravnajo prek vključitve v posebno unijsko ureditev.

AKTUALNA ŠTEVILKA


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS