Načelo nevtralnosti z vidika davčne osnove in stopnje DDV

Nevtralnost obdavčitve z DDV je ključna za pravilno delovanje sistema DDV. Kot izhaja že iz imena davka, ga davčni zavezanci plačujejo zgolj na ustvarjeno dodano vrednost. Če ni tako, je kršeno načelo davčne nevtralnosti. Zavezanec, ki davek obračuna od prevelike davčne osnove ali po nepravi davčni stopnji, mora imeti možnost, da napako popravi, sicer obdavčitev z DDV ni nevtralna.

Znižanje stopenj DDV za energente

Z namenom pocenitve energentov ob vse večji draginji se od 1. septembra 2022 sme obračunavati DDV od nekaterih energentov. Predvidoma gre za ukrep, katerega trajanje je omejeno na prihajajočo kurilno sezono. Poleg določitve energentov, za katere se sme uporabljati nižja stopnja DDV, bo za zavezance ključen pravilen obračun DDV ob prehodu na nižjo stopnjo DDV.

Spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

Zadnje spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost prinašajo nekatere pomembne novosti. Vsebinsko drugače je pojasnjen popravek odbitka pri osnovnih sredstvih. Druge spremembe so bolj administrativne in večinoma sledijo zakonskim spremembam.

Povračilo stroška prehrane po spremenjeni uredbi v letu 2022

Od septembra 2022 delodajalci za davčne namene upoštevajo spremenjen neobdavčen znesek povračila stroška zaposlenim za prehrano med delom. Ta zdaj namesto 6,12 znaša 7,96 EUR. Znesek povečanja tega stroška na uro dela, ki velja le za določene situacije, je namesto 0,76 po novem 0,99 EUR na uro. Ti zneski neposredno ne pomenijo, da se je zaposlenim povečala pravica do povračila stroška prehrane, v nekaterih primerih pa se v gospodarstvu posredno to vendarle zgodi.

Pravila za davčno ugodnejše plačilo za poslovno uspešnost v letu 2022

Konec poslovnega ali koledarskega leta je aktualna tema nagrajevanje zaposlenih zaradi poslovne uspešnosti delodajalca. Med oblikami, ki so davčno ugodne, je tudi plačilo za poslovno uspešnost. Pravila so se v letu 2022 spremenila. Pogojev za neobdavčeno plačilo je manj kot v preteklosti. Med drugim ni treba, da je ta oblika nagrade za poslovno uspešnost izplačana hkrati vsem upravičenim delavcem ali le enkrat letno.

Izbrana sodna praksa v zvezi z DDPO v letih 2021 in 2022

Sodišče je na področju obdavčitve z DDPO v preteklem letu odločalo o tem, ali patronatska izjava šteje za jamstvo družbenika za namene tanke kapitalizacije. V enem primeru je bila povečana davčna osnova zaradi nepravilnosti pri popisu zalog. V več primerih je sodišče odločalo o davčno (ne)priznanih odhodkih. Obravnavalo je tudi primer normiranca v povezavi z obveznostjo za izstop iz tega sistema obdavčitve.

Velikost in pravna podlaga za izplačilo solidarnostne pomoči

Nepredvidljivi dogodki, kot so bolezni ali naravne nesreče, neredko prizadenejo delavce ali njihove bližnje. V takih primerih jim delodajalec lahko izplača solidarnostno pomoč. Velikost in pogoji zanjo so za javne uslužbence in funkcionarje določeni v Zakonu za uravnoteženje javnih financ in kolektivnih pogodbah. Pri zasebnikih pa izplačilo solidarnostne pomoči ni zakonsko obvezno, razen če je določena v kolektivni pogodbi dejavnosti, podjetniški kolektivni pogodbi ali internem aktu.

Kdaj delavcu pripada odpravnina ob upokojitvi

Delavec mora biti pri delodajalcu zaposlen vsaj pet let, da mu pripada odpravnina ob upokojitvi. Izračunana je lahko iz povprečne slovenske mesečne plače ali pa iz delavčeve, če je to zanj ugodneje. Se pa osnova za izračun odpravnine razlikuje v javnem in zasebnem sektorju. Delodajalec mora odpravnino izplačati ob upokojitvi. Kasneje jo lahko izplača le, če to omogoča kolektivna pogodba dejavnosti.

AKTUALNA ŠTEVILKA


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS