Uveljavljanje olajšave za vlaganja v digitalni in zeleni prehod

Nova olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod je priznana v velikosti 40 odstotkov od zneska tovrstnih vlaganj. Vlaganja so opredeljena v posebnem pravilniku. Gre za vlaganja v računalništvo v oblaku, v velepodatke in umetno inteligenco, v okoljsko prijazne tehnologije in v razogljičenje energijskega sektorja. Zavezanci lahko uveljavljajo tudi vlaganja v javni in zasebni prevoz, v energetsko učinkovitost stavb ter v uvajanje drugih standardov za podnebno nevtralnost.

Obdavčitev dohodka pri nagrajevanju z opcijami

Nagrajevanje z opcijami za nakup delnic ali deležev je ena od oblik nagrajevanja zaposlenih za dobro večletno delo. Vendar so možne tudi druge oblike, na podlagi katerih zaposleni sodelujejo pri dobičku delodajalca. Davčna osnova v primeru izvršitve ali odsvojitve delniške ali družbeniške opcije je od leta 2022 ugodnejša. Za to pa morajo biti izpolnjeni posebni pogoji.

Kmetijska dejavnost v sistemu DDV po spremembi predpisov v letu 2022

Na področju kmetijske dejavnosti je v Sloveniji za DDV identificiranih razmeroma malo davčnih zavezancev. S spremembo predpisov na področju DDV leta 2022 pa jih bo še manj. Kmetje po novem namreč lahko ostanejo mali davčni zavezanci ne glede na velikost katastrskega dohodka. Vendar predpisi o DDV prinašajo pravice in obveznosti tudi za kmete, ki za ta davek niso identificirani. Vedeti morajo, kdaj so dolžni pridobiti ID-številko za DDV in kako ravnati, ko jo imajo.

Kdaj se morajo tujci identificirati za DDV v Sloveniji

Tuji zavezanci, ki opravijo promet, obdavčljiv v Sloveniji, morajo poskrbeti, da je od njega obračunan slovenski DDV. To lahko storijo tako, da pridobijo ID-številko za DDV v Sloveniji ali pa da slovenski DDV namesto njih obračuna prejemnik blaga ali storitev s slovensko ID-številko. V letu 2022 je začela veljati pomembna novost: za tujce ne velja več obveznost pridobitve ID-številke, če opravijo dobave osebam s slovensko ID-številko.

Obvezna in priporočena vsebina pogodbe o zaposlitvi

Pogodba o zaposlitvi je ključen pravni dokument, v katerem se delodajalec in delavec dogovorita o pravicah in obveznostih, ki jih zahteva določeno delovno mesto, denimo o velikosti plače in delovnem času. Nekatere od njih so tako pomembne, da morajo biti izrecno zapisane, glede drugih pa se lahko delodajalec sklicuje na kolektivno pogodbo ali interne akte. V pogodbo vneseta tudi posebne dogovore, ki pa med njima veljajo le, če so v njej zapisani.

AKTUALNA ŠTEVILKA


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS