Kako napake v računovodskih izkazih popravljajo organizacije v javnem sektorju?

Organizacije v javnem sektorju računovodske napake odpravljajo tako, kot določajo SRS. Takšna je tudi strokovna razlaga sekcije računovodij pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Napako popravijo v prvih javno objavljenih izkazih po njenem odkritju. To storijo s preračunavanjem primerjalnih zneskov sredstev, obveznosti, prihodkov in odhodkov. Primerjalne računovodske izkaze preračunajo tako, da napak ne vsebujejo. S tem zagotovijo njihovo primerljivost med leti.

mag. Andreja Mušič
Datum objave: 29. 03. 2023 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS