Knjiženje DDV pri etažnem lastniku ob porabi sredstev rezervnega sklada

Znesek, ki ga etažni lastnik vplača v rezervni sklad, ne predstavlja prometa v sistemu DDV. Ta nastane šele, ko so sredstva rezervnega sklada porabljena. Kako pa knjižiti vstopni DDV, če etažni lastnik rezervnega sklada zaradi nepomembnosti zneska sploh ni knjižil? Podobno vprašanje se pojavi tudi v primerih, ko etažni lastnik kupi nepremičnino z neporabljenim rezervnim skladom. Vplačila etažnega lastnika v rezervni sklad so namreč nevračljiva in s prodajo etažne lastnine preidejo na kupca nepremičnine.

mag. Andreja Mušič
Datum objave: 29. 03. 2023 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS