Zakaj v javnem sektorju ni treba tiskati e-računov?

Proračunski uporabniki morajo za nabave blaga in storitev že od leta 2015 prejemati e-račune. Še vedno pa je veliko takih, ki prejete e-račune tiskajo, ročno vnašajo v računalniški sistem in hranijo v papirni obliki. Vse to pa ni v skladu s cilji, ki jih je zakonodajalec želel doseči z uvedbo obveznega poslovanja z e-računi v javnem sektorju.

mag. Jana Trbižan
Datum objave: 29. 03. 2023 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS