Poročanje organizacij, ki računovodijo po SRS, Ajpesu za leto 2018

Organizacije, ki računovodske izkaze sestavljajo v skladu s SRS (razen pravnih oseb zasebnega prava), morajo izpolniti obvezo za letno poročanje do 31. marca 2019. Ker je ta dan nedelja, bodo morale letna poročila oddati Ajpesu najkasneje v ponedeljek, 1. aprila 2019. Mikro in majhne organizacije lahko pri poročanju uporabijo poenostavljeno obliko.

Poročanje mikro in majhnih organizacij Ajpesu

Mikro in majhne organizacije lahko uporabijo poenostavitev letnega poročanja. Z enkratno oddajo računovodskih izkazov, prilog in določenih pojasnil tako izpolnijo obveznost za namene državne statistike, davčne namene in letno poročanje. Ne glede na poenostavitev pa morajo organizacije vse poslovne dogodke pripoznavati skladno s SRS. Določene izjeme veljajo zgolj za izkazovanje postavk kapitala, ki se lahko razlikujejo glede na obliko organizacije, ki poroča.

IKS 02/2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS