Poročanje mikro in majhnih organizacij Ajpesu

Mikro in majhne organizacije lahko uporabijo poenostavitev letnega poročanja. Z enkratno oddajo računovodskih izkazov, prilog in določenih pojasnil tako izpolnijo obveznost za namene državne statistike, davčne namene in letno poročanje. Ne glede na poenostavitev pa morajo organizacije vse poslovne dogodke pripoznavati skladno s SRS. Določene izjeme veljajo zgolj za izkazovanje postavk kapitala, ki se lahko razlikujejo glede na obliko organizacije, ki poroča.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 30. 01. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS