Poročanje organizacij, ki računovodijo po SRS, Ajpesu za leto 2018

Organizacije, ki računovodske izkaze sestavljajo v skladu s SRS (razen pravnih oseb zasebnega prava), morajo izpolniti obvezo za letno poročanje do 31. marca 2019. Ker je ta dan nedelja, bodo morale letna poročila oddati Ajpesu najkasneje v ponedeljek, 1. aprila 2019. Mikro in majhne organizacije lahko pri poročanju uporabijo poenostavljeno obliko.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 30. 01. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS