Obdavčitev pokojnin in drugih dohodkov upokojencev

Pred upokojitvijo je dobro vedeti, kolikšna bo pokojnina, kako bo obdavčena in kako bodo obdavčeni morebitni drugi dohodki, ki jih bo upokojenec dosegal po upokojitvi. Pokojnina je z nekaj posebnostmi obdavčena kot plača, drugi dohodki upokojencev pa različno, odvisno od pravne podlage za njihovo delo. Dohodki ne glede na velikost ne vplivajo na pravico do pokojnine. Vpliva pa nanjo status upokojenca. Če opravlja dejavnost, sklene delovno razmerje ali je lastnik družbe oziroma ustanovitelj zavoda ali zadruge in hkrati poslovodja, delno ali v celoti izgubi pravico do pokojnine.

Predplačila in DDV

Predplačila za blago in storitve so zavezana k obračunu DDV. Kdaj mora slovenski zavezanec od predplačila obračunati DDV, je odvisno od tega, kje bo kraj dobave blaga ali opravljene storitve, za katero je plačano predplačilo, in kdo ga plačuje.

Novosti carinske zakonodaje

Od 1. maja 2016 v vseh državah članicah velja in se uporablja nova carinska zakonodaja. Prinaša poenostavitve in olajšuje administracijo posameznim udeležencem pri carinskih postopkih, hkrati pa skrbi za varnost državljanov EU. Njen cilj je uvedba popolnoma elektronskega komuniciranja s carinskimi organi, večja novost pa je tudi, da zastopnik ne potrebuje več dovoljenja oziroma licence za opravljanje zastopanja pred carinskimi organi.

Plačilo DDV pri uvozu prek obračuna DDV

Vsak davčni zavezanec, ki bo izpolnjeval pogoje, določene v slovenski zakonodaji o DDV, bo lahko DDV od uvoza blaga izkazal v svojem rednem obračunu. Vse druge dajatve iz uvozne carinske deklaracije pa bo dejansko plačal finančnemu organu ob carinjenju blaga. DDV od uvoza blaga bo plačal zadnji delovni dan naslednjega obračunskega obdobja le, če bo imel v obračunu DDV izkazano obveznost za plačilo.

Identifikacija za DDV v nekaterih državah članicah EU

Številne družbe se zaradi poslovanja na globalnem trgu pogosto znajdejo v situaciji, ko so se dolžne identificirati za namene DDV v drugih državah EU. Ob tem je zanje koristno, da poznajo tudi osnovne značilnosti sistema DDV in identifikacijske postopke v Sloveniji, Veliki Britaniji, Italiji, Nemčiji, Avstriji in Hrvaški.

Vračilo DDV po prenehanju samostojnega podjetnika

Davčni zavezanec ima pravico zmanjšati znesek obračunanega DDV, če njegov račun za blago ali storitev ni bil plačan ali če ni bil plačan v celoti. Seveda mora to dejstvo davčnemu organu dokazati. Težave pri uveljavljanju te pravice so v preteklosti imeli predvsem tisti davčni zavezanci, ki so prenehali opravljati dejavnost in so bili izbrisani iz registra zavezancev za DDV. V sodbi X Ips 165/2014, ki je povzeta v sestavku, pa je vrhovno sodišče glede te pravice odločilo v prid davčnemu zavezancu.

Sistem obračuna socialnih prispevkov – II. del: prispevki od dohodkov poslovodij in prokuristov

Zavarovanje je v Sloveniji obvezno tudi za poslovodje, ki so družbeniki slovenskih gospodarskih družb ali ustanovitelji zavodov in zadrug. Tako se posredno uresničuje ustavna pravica do socialne varnosti. Poslovodje pa lahko to funkcijo opravljajo tudi v okviru delovnega razmerja ali po civilni pogodbi, praviloma pogodbi o poslovodenju. Za plačilo prispevkov od dohodkov iz teh dveh oblik dela veljajo drugačna pravila.

IKS 07/ 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS