Plačilo DDV pri uvozu prek obračuna DDV

Vsak davčni zavezanec, ki bo izpolnjeval pogoje, določene v slovenski zakonodaji o DDV, bo lahko DDV od uvoza blaga izkazal v svojem rednem obračunu. Vse druge dajatve iz uvozne carinske deklaracije pa bo dejansko plačal finančnemu organu ob carinjenju blaga. DDV od uvoza blaga bo plačal zadnji delovni dan naslednjega obračunskega obdobja le, če bo imel v obračunu DDV izkazano obveznost za plačilo.

Andreja Kostelec, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 30. 06. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS